Grondwatergebruik

Selectie van bedrijfstakken met de hoogste gebruiksintensiteit. Dit is exclusief de drinkwaterbedrijven die veruit het meeste grondwater onttrekken, maar dat na zuivering weer doorleveren aan huishoudens en bedrijven.
Terug naar artikel