Duaal onderwijs

Onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd.
Duaal leren is meer dan stage lopen. De leerprocessen op de opleiding en op de werkplek vullen elkaar aan en versterken elkaar. Soms krijgt een student opdrachten vanuit de opleiding mee die op de werkplek moeten worden uitgevoerd. Omgekeerd komt de opgedane werkervaring terug in de lessen of colleges van de opleiding die men volgt.