Diversiteit winkelcentra

De diversiteit is het aanbod van soorten winkels in de detailhandel. Deze winkelsoorten zijn te verdelen in 81 verschillende detailhandelsactiviteiten, 13 food en 68 non-foodactiviteiten.

Bij de overgang van Standaard Bedrijfsindeling (van SBI1993 naar SBI2008) is de detailhandel in caravans als winkelsoort verdwenen. Daarvoor in de plaats getreden is reparatie en stoffering van meubels. Deze laatste soort komt in 2012 in 8 winkelcentra voor, terwijl slechts 1 centrum detailhandel in caravans herbergt.