Onderzoek Belevingen – begin 2012 (kinderopvang)

De gegevens komen uit het onderzoek Belevingen dat begin 2012 is uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de meningen van Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder over actuele onderwerpen gepeild, waaronder de verantwoordelijkheden van overheid en burger, de pensioenfondsen en de woningmarkt. Er zijn ruim 3,6 duizend personen geïnterviewd. De respons bedroeg 62 procent.

De vragen die voor dit artikel zijn gebruikt, luiden als volgt:

1a. “Wat vindt u, welke van de volgende partijen moeten meebetalen aan de kosten van de kinderopvang?”

Meerdere antwoorden mogelijk
1. De overheid
2. De werkgevers
3. De ouders

Indien meerdere antwoorden

1b. “Wie vindt u dat vooral moet bijdragen aan de kosten van de kinderopvang?”
1. Vooral de overheid
2. Vooral de werkgevers
3. Vooral de ouders
4. (Beide / al deze) partijen evenveel
5. Een andere verdeling
Alleen de antwoorden op vraag 1a zijn als antwoordoptie weergegeven plus de opties ‘(Beide / al deze) partijen evenveel’ en ‘Een andere verdeling’

De categorie ‘vooral overheid’ bestaat uit respondenten die bij vraag 1a ‘de overheid’ hebben geantwoord en respondenten die bij vraag 1b ‘vooral de overheid’ hebben geantwoord.
De categorie ‘vooral werkgevers’ bestaat uit respondenten die bij vraag 1a ‘de werkgevers’ hebben geantwoord en respondenten die bij vraag 1b ‘vooral de werkgevers’ hebben geantwoord.
De categorie ‘vooral ouders’ bestaat uit respondenten die bij vraag 1a ‘de ouders’ hebben geantwoord en respondenten die bij vraag 1b ‘vooral de ouders’ hebben geantwoord.
De categorie ‘gedeelde kosten’ bestaat uit respondenten die bij vraag 1a meerdere partijen hebben aangekruist en bij vraag 1b ‘(beide / al deze) partijen evenveel’ of ‘een andere verdeling’ hebben geantwoord.