Sociale uitsluiting

Iemand is sociaal uitgesloten wanneer er sprake is van een achterstand op twee of meer van de volgende terreinen: materieel, de toegang tot sociale grondrechten, sociale participatie en normbesef. Per gebied wordt vervolgens per persoon een score berekend. Een lage score betekent niet uitgesloten, een hoge wel.
Vervolgens wordt vastgesteld welke personen op alle dimensies het minst uitgesloten zijn (score 0) en welke het meest (score 12). Het aandeel van de bevolking dat op minstens twee dimensies maximaal uitgesloten is en op de somscore van uitsluiting dus minstens 10 scoort, ligt op 4,2 procent.