Hoofdvervoerwijze

De cijfers zijn berekend op basis van de hoofdvervoerwijze.

De hoofdvervoerwijze voor een verplaatsing is gelijk aan de gebruikte vervoerwijze behalve wanneer de verplaatsing uit meer dan één rit bestaat. Hierbij is een rit gedefinieerd als een (onderdeel van een) verplaatsing die met één vervoerwijze plaatsvindt en die eindigt wanneer men de plaats van bestemming bereikt of wanneer men van vervoerwijze verandert.

Wanneer bij een verplaatsing sprake is van meerdere ritten dan wordt de hoofdvervoerwijze toegekend volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde. De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- trein
- bus/tram/metro
- autobestuurder
- autopassagier
- taxi
- motor/scooter
- bromfiets
- snorfiets
- fiets
- bij iemand op de fiets
- overig
- lopen
- onbekend.