Sterfte aan moord en doodslag

Het gaat hier om cijfers die gerelateerd zijn aan het aantal personen per bevolkingsgroep. Hierbij is tevens gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, met de leeftijdsopbouw van autochtonen als standaard.