Bedrijfstakken

De uitkomsten in de bedrijfstak onderwijs zijn over 2012 nog niet beschikbaar. In deze bedrijfstak is de looptijd van een aantal belangrijke cao’s al meer dan een jaar verstreken en wordt nog onderhandeld over nieuwe cao’s.