Fiscale winst

Het gaat hier om artsen die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Het gehanteerde winstbegrip is het fiscaal resultaat, ofwel de winst vóór ondernemersaftrek vermeerderd met het saldo van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling.