Andere financieringswijze vrijgevestigde medisch specialisten

Medisch specialisten die niet in loondienst van het ziekenhuis werken maar als zelfstandige, werden tot en met 2007 betaald via de zogeheten lumpsumsystematiek. Dat betekent dat er jaarlijks een vast bedrag beschikbaar was voor de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten. De omzet van een medisch specialist was daarmee losgekoppeld van zijn of haar productie. Met ingang van 2008 wordt de omzet van medisch specialisten bepaald door het aantal diagnosebehandelcombinaties (DBC) dat zij declareren, de specialisme-specifieke normtijd die ze per DBC in rekening mogen brengen en een uniform uurtarief.