Klimaatbeleid

Het Nederlandse klimaatbeleid bestaat uit twee onderdelen.
1. Preventief klimaatbeleid, ook wel mitigatiebeleid genoemd. Doel van dit beleid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en huishoudens die bijdragen aan klimaatverandering.
2. Adaptatie. Aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals een hogere zeespiegel en een grotere wateroverlast.