Gezondheidsenquête

In het vragenblok over zorgverleners krijgen deelnemers aan het onderzoek een aantal vragen voorgelegd over de tevredenheid met de huisarts, specialist, tandarts en fysiotherapeut. Het verzoek is om dit aan de hand van een rapportcijfer te doen:

  • Huisarts: als u (uw huisartsenpraktijk/ de huisartsenpraktijk van uw kind) een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?
  • Specialist: als u de specialist die (u/uw kind) het laatst bezocht heeft een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?
  • Tandarts: als u (uw tandarts/de tandarts van uw kind) een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?
  • Als u uw fysiotherapeut/ de fysiotherapeut van uw kind een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?

Deze vragen worden alleen gesteld aan personen die hebben aangegeven in het jaar voor de enquête contact te hebben gehad met de desbetreffende zorgverlener.

De gezondheidstoestand van ondervraagden, de ervaren gezondheid, wordt gemeten met de antwoorden op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?’ De mogelijke antwoordcategorieën zijn ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’.