Zwakke groei export naar eurolanden

In de periode 2004-2012 groeide de Nederlandse export naar eurolanden bijna elk jaar minder dan de export naar andere landen. Griekenland is het enige euroland waarnaar Nederland minder exporteert dan acht jaar geleden.

Laatste jaar groot verschil in ontwikkeling export

In de eerste helft van 2012 groeide de Nederlandse export naar eurolanden met slechts 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Door economische tegenwind in de eurolanden hebben bedrijven en consumenten daar minder te besteden en halen zij ook minder goederen uit Nederland. De export naar niet-eurolanden nam in een jaar tijd daarentegen met maar liefst 11 procent toe. Dit hangt onder andere samen met een lagere euro in 2012. Hiermee worden Nederlandse bedrijven goedkoper ten opzichte van hun concurrenten uit niet-eurolanden.

Kleiner exportaandeel eurolanden dan acht jaar terug

Ook in de periode 2004-2011 was de ontwikkeling van de export naar eurolanden, samenhangend met lagere economische groeicijfers, nagenoeg elk jaar negatiever dan die naar andere landen. Het aandeel van de eurolanden in de totale Nederlandse export is daarmee afgenomen van bijna 62 procent in de eerste helft van 2004 tot 57 procent in de eerste helft van 2012.

Ontwikkeling Nederlandse export, eerste halfjaar

Ontwikkeling Nederlandse export, eerste halfjaar

Afname export naar vier eurolanden

De export naar Griekenland, Ierland, Spanje en Italië ligt in de eerste zes maanden van 2012 op een lager niveau dan vier jaar eerder. Griekenland is het enige euroland dat in de eerste helft van 2012 voor minder euro’s in Nederland kocht dan acht jaar eerder. Voor vrijwel alle eurolanden geldt dat de ontwikkeling van de import uit Nederland in de crisisperiode 2008-2012 negatiever is dan in de vier jaar daarvoor. Bijna de helft van de totale exportgroei naar de eurolanden in de afgelopen acht jaar is te danken aan de uitvoer naar Duitsland.

Ontwikkeling export naar eurolanden

Ontwikkeling export naar eurolanden

Sterke toename export naar niet-eurolanden

Voor vrijwel alle landen in de wereld zonder euro geldt dat de import uit Nederland in de eerste helft van 2012 op een hoger niveau lag dan acht jaar eerder. De grootste toename van de export deed zich voor bij de export naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en de relatief nieuwe EU-landen Polen en Tsjechië. De export naar Brazilië, Singapore en China is in de crisisperiode 2008-2012 harder gegroeid dan in de periode 2004-2008.

Grootste stijgers export naar niet-eurolanden

Grootste stijgers export naar niet-eurolanden

Pascal Ramaekers

Bron: Ontwikkeling Nederlandse export naar eurolanden en niet-eurolanden (maatwerktabel)