Re-integratietrajecten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Ook niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen bij de gemeente aankloppen voor re-integratie. Het doel van re-integratie is betaald werk. Wanneer dat niet (direct) mogelijk is, is het doel het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Wanneer iemand door een re-integratietraject voldoende verdient om zelf in het levensonderhoud te voorzien (bijvoorbeeld via een gesubsidieerde baan), vervalt de bijstandsuitkering. Niet alle mensen in de bijstand doorlopen een re-integratietraject, bijvoorbeeld omdat ze een ontheffing van de re-integratieplicht hebben.

De meeste re-integratietrajecten worden ingezet voor bijstandsgerechtigden. Informatie over re-integratietrajecten wordt door gemeenten halfjaarlijks aan het CBS aangeleverd voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Deze statistiek beperkt zich tot re-integratietrajecten die door gemeenten worden ingezet. De re-integratie van WW’ers en arbeidsongeschikten valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV.