Aantal faillissementen uitzonderlijk hoog

Er werden in juli 723 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4473 bedrijven en instellingen failliet, bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in juli uit op 667. Zo hoog is het driemaandsgemiddelde in de afgelopen decennia niet eerder geweest.

De cijfers in dit bericht zijn bijgesteld ten opzichte van het op 13 augustus 2012 gepubliceerde bericht over de faillissementen. De cijfers sluiten daarmee aan bij de meest recente informatie.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.