Toedienen middel met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen

Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen. Onderscheiden worden euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek.

Euthanasie
Euthanasie betreft het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. (Staatscommissie van Euthanasie, 1985). Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:

  • het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven, verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, én
  • tevens is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen, én
  • dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Hulp bij zelfdoding
Hulp bij zelfdoding betreft het opzettelijk verlenen van hulp bij levensbeëindigend handelen door de betrokkene op diens verzoek. Van hulp bij zelfdoding is sprake indien de arts heeft aangegeven dat:

  • het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven of verstrekt met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, én
  • tevens is aangegeven dat niemand anders dan de patiënt zelf dit middel heeft toegediend of zelf tot zich heeft genomen.

Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
Er is sprake van levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt indien de arts heeft aangegeven dat:

  • het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven, verstrekt of toegediend met uitdrukkelijk doel het levenseinde te bespoedigen én
  • tegelijkertijd is aangegeven dat deze beslissing niet is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.