Particuliere huishoudens in Gezondheidsenquête

De Gezondheidsenquête van het CBS is een onderzoek onder de Nederlandse bevolking woonachtig in particuliere huishoudens. De resultaten uit deze enquête hebben dus ook alleen betrekking op die populatie. In 2011 woonde de overgrote meerderheid van de Nederlanders in een dergelijk huishouden; 1,3 procent woonde echter in een institutioneel huishouden en kwam daarom niet in aanmerking om respondent van de Gezondheidsenquête te zijn. Van de bevolking van 55 jaar of ouder, waar het in dit artikel over gaat, was 3,0 procent woonachtig in een institutioneel huishouden. Van deze groep woonde 82,1 procent in een verzorgings- of verpleeghuis. Hoewel er onder deze groep dus niet geënquêteerd is en de resultaten van de enquête dus ook niet over hen gaan, is het zeer waarschijnlijk dat onder deze groep veel beperkingen voorkomen in het kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen.