Park of plantsoen

Terrein in gebruik voor ontspanning, zoals ligweiden, heesterbeplantingen, beboste delen van parken en groenstroken. Er geldt een minimale omvang van 1 hectare.