Patiënten per 10 duizend inwoners

Het betreft personen met één of meer ziekenhuisopnamen voor COPD per jaar. De ziekenhuisopnamen hebben betrekking op klinische opnamen en dagopnamen. Dagopnamen komen bij deze ziekte echter niet veel voor. In ruim 90 procent van de gevallen gaat het om een klinische opname. Poliklinische behandelingen voor COPD zijn niet meegenomen.
De cijfers zijn gestandaardiseerd naar leeftijd, dat wil zeggen dat er is gecorrigeerd voor de verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd, met de bevolking van 2000 als standaard.