Cao-lonen

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2011 en 2012 zijn voorlopig.