Prijsdaling koopwoning minder groot

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 2012 gemiddeld 3,3 procent lager dan in januari 2011. De prijsdaling was hiermee minder groot dan in december, toen de koopwoningen 4,0 procent in prijs daalden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Alle woningtypen waren in januari goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen namen met 4,3 procent het meest af in prijs, tussenwoningen en hoekwoningen met 2,7 procent het minst.

In alle provincies waren de prijzen lager. De sterkste prijsdaling was in Gelderland (met ruim 5 procent). In Flevoland was de prijsdaling met 1 procent relatief klein.

Ten opzichte van december 2011 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen 0,6 procent hoger. Dit was de eerste toename na vijf maanden waarin de prijzen daalden in vergelijking met de maand ervoor.

In januari wisselden iets meer dan 7 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen ruim 15 procent lager dan in januari 2011.

Bij de berekeningen van het Prijsindexcijfer Bestaande Koopwoningen wordt gebruik gemaakt van de waarde van de huizen zoals deze in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaald is. Met ingang van verslagmaand januari 2012 zijn de berekeningen gebaseerd op WOZ-data met peildatum 1 januari 2010.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Prijsindex bestaande koopwoningen

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen en transacties van bestaande koopwoningen.