Ruim 9,5 duizend faillissementen in 2011

  • Minder bedrijven, meer natuurlijke personen failliet
  • Meer faillissementen in horeca

In 2011 zijn 9 531 faillissementen uitgesproken. Dat is ongeveer evenveel als in 2010, aldus het CBS.

Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) bedroeg bijna 6,2 duizend, 1 procent minder dan in 2010. Het aantal faillissementen van natuurlijke personen nam toe met bijna 2 procent tot 2,4 duizend. Bij de eenmanszaken was sprake van een lichte daling van 2 procent.

Door de economische crisis bereikte in 2009 het aantal faillissementen het hoogste niveau ooit met meer dan 10 duizend. In de jaren erna was er weliswaar sprake van een lichte daling, maar het aantal faillissementen bleef historisch gezien hoog.

Het aantal faillissementen van bedrijven in de horeca was in 2011 flink hoger dan een jaar eerder (+28 procent). Het betrof voornamelijk restaurants, snackbars, cafetaria’s en cafés. De grootste daling vond plaats bij bedrijven in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie
(-14 procent).

Het aantal faillissementen van natuurlijke personen was in 2011 bijna 2 procent hoger dan in 2010. De stijging was in Flevoland zowel absoluut als relatief (per 10 duizend inwoners) het grootst.

Friesland had met 0,8 per 10 duizend inwoners relatief de minste faillissementen. Overijssel had met 3,8 per 10 duizend inwoners het hoogste aantal failliete natuurlijke personen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.