Aantrekkende werking

Sterk positieve aantrekkingskracht betekent hier een relatief migratiesaldo (het totale saldo van zowel binnenlandse als buitenlandse verhuizingen) groter dan 0,5 procent. Zwak positieve aantrekkingskracht betekent een relatief migratiesaldo tussen 0 en 0,5 procent; zwak negatieve aantrekkingskracht een relatief migratiesaldo tussen -0,5 en 0 procent en sterk negatieve aantrekkingskracht een saldo lager dan -0,5 procent. De effecten van geboorte en sterfte blijven hier dus buiten beschouwing.