Geregistreerde verpleegkundigen

Het gaat hier om verpleegkundigen die staan ingeschreven in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het bevat onder andere alle geregistreerde opgeleide verpleegkundigen op mbo-niveau 4 en hbo-niveau 5. Een geldige registratie is een verplichting om als verpleegkundige in de Nederlandse gezondheidszorg te mogen werken. Voor deze analyse zijn de gebruikte gegevens uit dit register aangevuld met persoons- en arbeidsmarktgegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.