Sterfte aan aids al jaren stabiel

In 2010 overleden 50 inwoners van Nederland aan de gevolgen van aids, 41 mannen en 9 vrouwen. De sterfte aan aids is de laatste vijf jaar stabiel. Zestien jaar geleden was dat met 444 overledenen nog 9 keer hoger.

Aantal aidsdoden en nieuwe aidspatiënten

Aantal aidsdoden en nieuwe aidspatiënten

Forse daling door combinatietherapie

In 1982 werden in Nederland de eerste ziektegevallen van aids geconstateerd. Dit heeft in 1983 geleid tot de eerste 8 overledenen aan aids. Hierna steeg het aantal overledenen snel, tot 444 in 1994. Sinds de introductie van de combinatietherapie in 1996 is het aantal aidsdoden fors gedaald tot 89 in 2002. Tot 2006 daalde het aantal licht verder, waarna het de laatste vijf jaar stabiliseerde rond de 50 doden per jaar.

Naast betere medicatie hebben ook het meer in zwang komen van “veilig vrijen” en spuitomruilprogramma’s bijgedragen aan het voorkomen van een hiv-infectie en daarmee van aids. Het aantal mensen met hiv in Nederland wordt door het RIVM geschat op ruim 21,5 duizend.

Gemiddelde leeftijd bij sterfte aan aids

Gemiddelde leeftijd bij sterfte aan aids

Vrouwen overlijden jonger aan aids

In de periode 1983-2010 was 70 procent van de aidsdoden tussen de 30 en 50 jaar. Vrouwen overlijden gemiddeld jonger aan aids dan mannen. De vrouwen die vanaf 2004 aan aids stierven, waren gemiddeld 43,6 jaar. Mannen waren gemiddeld 50 jaar.

Zowel mannen als vrouwen sterven nu gemiddeld op een latere leeftijd aan aids dan in de beginperiode. Vergeleken met de periode 1983- 1989 worden mannen nu 10 jaar ouder en vrouwen 6,4 jaar. Onder de leeftijd van 30 jaar sterven tegenwoordig nog maar weinig mensen aan aids; in 2010 zelfs geen.

Aidssterfte naar herkomst, 1996/2010

Aidssterfte naar herkomst, 1996/2010

Hogere sterfte onder allochtonen

Ruim 43 procent van alle aidsdoden in de laatste tien jaar is westers of niet-westers allochtoon. Bij vrouwen is de aidssterfte onder de niet-westerse allochtonen meer dan elf keer hoger dan bij autochtonen. Bij mannen is dit bijna drie keer.

De hoogste sterfte aan aids is te zien bij de Afrikanen, Antillianen of Surinamers in ons land. Een moeilijk te kwantificeren deel hiervan is toe te schrijven aan verhoogde blootstelling aan hiv in hun herkomstlanden. Zo komt in 2009 bijvoorbeeld hiv in het deel van Afrika dat ten zuiden van de Sahara ligt 25 keer vaker voor dan in West-Europa..

Jan Hoogenboezem en Kim de Bruin

Bron: