Minder gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2010 had het Juridisch Loket bijna 830 duizend contacten met klanten, ruim 2 procent minder dan het jaar ervoor. Het Juridisch Loket geeft gratis eenvoudige adviezen, verstrekt informatie en verwijst door naar degenen die daadwerkelijk rechtsbijstand verlenen.

Daling vooral bij arbeidsrecht

De daling van het aantal klantcontacten bij het Juridisch Loket in 2010 volgde op een gestage stijging van 10 procent per jaar tot 2010. Vooral op het terrein van het arbeidsrecht waren er minder contacten.

De klanten zijn vaak mannen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar met problemen op het gebied van het arbeidsrecht. Vrouwen in deze leeftijdgroep komen vooral met problemen bij personen- en familierecht en arbeidsrecht .

Meer dan de helft van de contacten vindt plaats per telefoon. Bijna een kwart van de rechtzoekenden komt aan de balie.

Klantcontacten van het Juridisch Loket

Klantcontacten van het Juridisch Loket

Minder toegevoegde advocaten

Wie een serieus juridisch probleem heeft en onvoldoende financiële middelen om het op te lossen, kan aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Daartoe kan de Raad voor Rechtsbijstand een advocaat, mediator of gerechtsdeurwaarder toevoegen.

In 2010 gebeurde dat 430 duizend keer. Dat is ruim 1 procent minder dan in 2009. Op het terrein van het civiele en het bestuursrecht stijgt het aantal toevoegingen nog steeds, maar het aantal toevoegingen in strafzaken daalt al vanaf 2008. Bij de laatste categorie gaat het voornamelijk om mannen in de leeftijd tot 30 jaar. Vrouwen in de leeftijd 30 tot 50 jaar krijgen meestal een advocaat toegevoegd in zaken op het gebied van personen- en familierecht.

Toevoegingen bij juridische problemen

Toevoegingen bij juridische problemen

Ineke Engelhard en Frits Huls

Bron: