Werkloosheidsuitkering

De werkloosheidswet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of iemand voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Niet iedereen die werkloos is heeft een werkloosheidsuitkering. Zo is de WW alleen voor werknemers. Daarnaast moeten eerst WW-rechten worden opgebouwd als werknemer, waarbij geldt dat iemand voor zijn of haar werkloosheid voldoende weken heeft gewerkt (referte-eis). Ook heeft de WW een beperkte duur, een en ander afhankelijk van het arbeidsverleden. De WW-uitkering duurt minimaal drie en maximaal 38 maanden.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in dit artikel is exclusief het aantal deeltijd-WW-uitkeringen.