ICT'ers steeds vaker zelfstandig

In de periode 2000-2010 is het aantal zelfstandig werkende specialisten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) toegenomen. Ook hebben ICT’ers steeds vaker een hbo-opleiding en steeg hun gemiddelde leeftijd. Het aandeel vrouwen onder de ICT’ers daarentegen bleef, met 10 procent, onveranderd laag.

Verdubbeling zelfstandige ICT’ers

Het aantal ICT’ers dat als zelfstandige werkt is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld: van 21 duizend in 2000 tot 40 duizend in 2010. Hierdoor steeg het aandeel zelfstandig werkende ICT’ers van 8 tot 14 procent van het totaal aantal ICT’ers. Het aantal ICT’ers met een vaste baan is in dezelfde periode nauwelijks toegenomen: van 231 duizend naar 233 duizend.

Aantal zelfstandig werkzame ICT’ers

Aantal zelfstandig werkzame ICT’ers

Minder jonge ICT’ers

In 2010 waren er 95 duizend ICT’ers jonger dan 35 jaar. Dat zijn er 39 duizend minder dan in 2000. Daarentegen steeg in dezelfde periode het totaal aantal werkzame ICT’ers van 261 duizend naar 283 duizend. Hiermee daalde het aandeel ICT’ers onder de 35 jaar van 51 naar 34 procent. De gemiddelde leeftijd van ICT’ers is gestegen van 36 jaar in 2000 naar 39 jaar in 2010.

Aandeel werkzame ICT’ers jonger dan 35 jaar

Aandeel werkzame ICT’ers jonger dan 35 jaar

Meer hbo’ers werkzaam als ICT’er

Het aandeel ICT’ers met alleen middelbare school (mbo, havo, vwo) is tussen 2000 en 2010 afgenomen van 40 naar 36 procent, terwijl het aandeel met een hbo-opleiding is gegroeid van 32 naar 37 procent. Het percentage ICT’ers met een academische opleiding is nauwelijks veranderd en bleef schommelen rond de 20 procent.

Minder programmeurs, meer systeemanalisten

De ICT’ers hadden in 2010 over het algemeen nog dezelfde beroepen als in 2000. Wel daalde het aandeel programmeurs in de laatste 10 jaar licht van 34 naar 30 procent en steeg het aandeel (systeem)analisten van 51 naar 56 procent. Het percentage informatici is met ongeveer 15 procent gelijk gebleven.

Geert Nielander

Bron: Werkzame ICT'ers naar achtergrondkenmerken, 1998-2010