Kosten ziekteverzuim

Als een werknemer ziek wordt, heeft hij of zij recht op twee jaar loondoorbetaling sinds de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (VLZ; ingevoerd per januari 2004). In het tweede kwartaal 2011 werd er in totaal voor 2,6 miljard euro aan loon door de werkgevers aan zieke werknemers doorbetaald, ofwel 3,95 procent van de totale loonkosten. Dat dit percentage lager ligt dan het ziekteverzuim zelf heeft een aantal redenen: de werkgever hoeft niet altijd 100 maar soms slechts 70 procent van het loon door te betalen, de doorbetaling van grootverdieners wordt afgetopt door het stellen van een maximum-dagloon als grondslag voor loondoorbetaling, mensen zijn met een lager loon gemiddeld vaker ziek, en ook wordt alleen rekening gehouden met de standaardbeloning; bonussen worden bijvoorbeeld niet in de grondslag meegenomen.