Stijging aantal zelfdodingen

In 2010 hebben 1600 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Hiermee steeg het aantal zelfdodingen voor het derde achtereenvolgende jaar. Zelfdoding concentreert zich in toenemende mate in de middelbare leeftijdsgroep. Voor 15- tot 30-jarigen is het echter de belangrijkste doodsoorzaak.

Toename van 17 procent in drie jaar

Gerelateerd aan de bevolking ligt het zelfdodingscijfer in 2010 op 9,6 per 100 duizend inwoners. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2007. Deze stijging volgt na een vrij plotselinge daling van het aantal zelfdodingen in 2006 en 2007. Inmiddels is het niveau weer ongeveer gelijk aan dat van 2000-2005. Zeven van de tien slachtoffers in 2010 zijn man.

Sterftecijfer zelfdoding, gestandaardiseerd

Sterftecijfer zelfdoding, gestandaardiseerd

Verhanging meest gekozen pleegwijze

De meest toegepaste wijze om zich van het leven te beroven is ophangen, wurgen of verstikken. Het aantal van deze zelfdodingen is met een toename van 30 procent ook sterk gestegen ten opzichte van 2007. De helft van de mannen die zichzelf in 2010 ombracht, deed dit op deze manier. Bij vrouwen was dit ruim een derde. Het aantal mannen dat zich voor een trein wierp, daalde van 143 naar 129. Bij de vrouwen steeg dit echter, van 45 naar 53.

Zelfdodingen naar pleegwijze

Zelfdodingen naar pleegwijze

Vooral toename bij 40- tot 65-jarigen

Bij zowel mannen als vrouwen is bijna 60 procent van de slachtoffers tussen de 40 en 65 jaar. In deze leeftijdsgroep is de toename van het aandeel zelfdodingen sinds 2007 het grootst. Ook bij de andere leeftijdsgroepen nam het toe, behalve bij de 30- tot 40-jarigen.

Sterftecijfer zelfdoding naar leeftijd

Sterftecijfer zelfdoding naar leeftijd

Belangrijkste doodsoorzaak tussen 15 en 30 jaar

Bijna een kwart van alle sterfgevallen van 15- tot 30-jarigen betrof zelfdoding (197 van de 840). Daarmee is de sterfte door zelfdoding in deze categorie hoger dan de sterfte door verkeersongevallen (146 overledenen) en kanker (131 overledenen). Tussen 30 en 45 jaar is zelfdoding na kanker en hart-en vaatziekte de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 45 jaar neemt het aandeel van andere doodsoorzaken steeds meer toe.

Jan Hoogenboezem

Bron: StatLine, Doodsoorzaken; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken