Loonkosten per arbeidsjaar

Loonkosten is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten worden binnen de Nationale rekeningen aangeduid als de beloning van werknemers.

Arbeidsjaren is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte’s) genoemd.