Geneesmiddelen

Het gaat om geneesmiddelen die in een verslagjaar zijn verstrekt aan inwoners van Nederland, en die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ-zorg) worden verstrekt, zijn hierbij niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn hierbij wel inbegrepen.
De geneesmiddelengegevens zijn afkomstig van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).  Deze registratie bestaat sinds 2006 en wordt gebruikt voor de risicoverevening (RVE-bestanden), waarbij de zorgverzekeraars gecompenseerd worden voor hun patiëntenpopulatie.