Aantal vacatures stijgt licht

  • 137 duizend openstaande vacatures
  • Dynamiek op arbeidsmarkt neemt toe
  • Vacaturegraad hoog bij commerciële dienstverlening

Eind juni 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 137 duizend vacatures open. Dat zijn er 2 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures neemt sinds het eerste kwartaal van 2010 gestaag toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De commerciële dienstverlening telde aan het einde van het tweede kwartaal 81 duizend vacatures. Dat is 2 duizend meer dan een kwartaal eerder. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de handel. Maar ook bij de informatie- en communicatiebedrijven is er een stijgend aantal vacatures. In het tweede kwartaal bereikte het aantal vacatures het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal 2008.

Bij de industriële bedrijven staat het aantal vacatures op 15 duizend, een stijging met duizend ten opzichte van het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal vacatures met de helft toegenomen.  Daarentegen was het aantal openstaande vacatures in de niet- commerciële dienstverlening een fractie lager dan een kwartaal eerder.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is toegenomen. In het tweede kwartaal van 2011 zijn er 210 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 19 duizend meer dan in dezelfde periode van 2010. Ook vinden meer mensen een baan. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 202 duizend in het tweede kwartaal, 20 duizend meer dan in dezelfde periode van 2010.

De spanning op de arbeidsmarkt is af te meten aan het aantal vacatures per duizend banen. Daarbij valt op dat in de commerciële dienstverlening de vacaturegraad het hoogst is. Vooral de informatie- en communicatiebedrijven hebben relatief veel vacatures.

De niet-commerciële dienstverlening heeft de laagste vacaturegraad. De overheid en het onderwijs hebben relatief weinig vacatures.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.