Haïti

Uit het door het in 2010 door een aardbeving getroffen Haïti kwamen in dat jaar volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie 108 adoptiekinderen. Deze kinderen zijn via een speciale procedure versneld naar Nederland gekomen. Het CBS telt voor 2010 niet meer dan 58 kinderen uit Haïti. Dat het CBS op een lager aantal uitkomt dan het ministerie van Veiligheid en Justitie komt doordat een deel van de adoptiekinderen uit Haïti op 1 januari 2011 nog niet was ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), die de brongegevens levert voor de adoptiestatistiek van het CBS.