Adoptie van Chinese kinderen

De adoptie van Chinese kinderen hangt samen met het in 1979 ingevoerde Chinese eenkindbeleid. Dit beleid kent diverse uitzonderingen. Gezinnen op het platteland mogen bijvoorbeeld twee kinderen hebben als het eerste kind een meisje is. Het eenkindbeleid heeft onder meer gedwongen abortus en sterilisatie tot gevolg gehad. Omdat Chinese ouders veelal de voorkeur geven aan een zoon boven een dochter, werden pasgeboren meisjes vaak te vondeling gelegd. De meerderheid van de kinderen in Chinese kindertehuizen bestaat daardoor uit meisjes. Sinds de eeuwwisseling ging het in Nederland bij adopties uit China vooral om meisjes. In 2009 en 2010 zijn echter meer jongetjes dan meisjes uit China geadopteerd.