Gewerkte uren

Dit is het arbeidsvolume op basis van het totaal aantal gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, adv, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren daarentegen wél.