Drie sectoren

De indeling naar drie sectoren is gebaseerd op de indeling naar bedrijfstakken, op basis van sbi 2008. De zorg betreft de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg. De overheid omvat de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten en de bedrijfstak onderwijs. De marktsector omvat alle andere bedrijfstakken. De drie sectoren worden niet altijd op dezelfde wijze gedefinieerd, zodat deze uitkomsten kunnen afwijken van elders gepubliceerde cijfers.