Nederlanders geven 15 miljard euro uit aan vakanties

In 2010 gingen Nederlanders ruim 36 miljoen keer op vakantie. De uitgaven bedroegen 15 miljard euro, waarvan ruim 12 miljard euro aan buitenlandse vakanties werd uitgegeven. Ter vergelijking: de uitgaven aan voedingsmiddelen bedroegen bijna 25 miljard euro.

Beperkte invloed economische crisis

De economische crisis lijkt nauwelijks invloed te hebben gehad op de vakantieuitgaven. In de laatste twee jaar zijn de uitgaven aan binnenlandse vakanties vrijwel gelijk gebleven. Ook de uitgaven aan buitenlandse vakanties waren in 2009 en 2010 nagenoeg even hoog als  in 2008. In 2010 ging bijna 82 procent van de Nederlanders één of meer keren met vakantie. Zij trokken er in totaal ruim 36 miljoen keer op uit, naar schatting goed voor zo’n 278 miljoen overnachtingen.

Vakantieuitgaven Nederlanders

Vakantieuitgaven Nederlanders

Noordzeebadplaatsen en Frankrijk populair

In 2010 waren de binnenlandse vakanties goed voor 94 miljoen overnachtingen. De Noordzeebadplaatsen prijken met 13 procent van alle lange binnenlandse vakanties al jaren op de eerste plaats als vakantiebestemming. Bij lange vakanties in het buitenland is Frankrijk koploper met bijna 32 miljoen overnachtingen. Duitsland is tweede met ongeveer 18 miljoen overnachtingen. In 2002 was dit voor Frankrijk nog bijna 38 miljoen en voor Duitsland 14 miljoen. In Duitsland worden echter relatief veel korte vakanties doorgebracht.

Aantal overnachtingen naar bestemming

Aantal overnachtingen naar bestemming

Populariteit Duitsland stijgt

Bij de lange buitenlandse vakanties blijft Frankrijk de belangrijkste bestemming. Ongeveer 16 procent van deze vakanties wordt daar doorgebracht. Dit cijfer is de laatste jaren vrij stabiel. De populariteit van Duitsland als vakantiebestemming is nog steeds groeiende. Ongeveer 14 procent van alle lange vakanties werd in 2010 in dat land doorgebracht; in 2002 was dat nog 11 procent.

Ontwikkeling aantal vakanties in Frankrijk en Duitsland

Ontwikkeling aantal vakanties in Frankrijk en Duitsland

Henk Swinkels

Bron: