Prijzen koopwoningen wederom lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in mei 2010. De prijsdaling is iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in mei goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 2,2 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,9 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Utrecht en Groningen. Het grootst was de afname in Friesland met 4,4 procent. In Utrecht en Groningen waren de prijzen respectievelijk 0,5 en 0,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van april 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,3 procent. Daarmee was de afname even groot als voorgaande maand. De prijzen zijn vanaf augustus 2010 vrijwel onafgebroken afgenomen.

In mei wisselden bijna 10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen ongeveer even groot als een jaar eerder. Er werden minder appartementen verkocht, maar meer eengezinswoningen. Van deze laatste categorie nam het aantal verkochte vrijstaande woningen met bijna 11 procent het meest toe.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen van bestaande koopwoningen

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.