Meer faillissementen

In mei 2011 werden 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 117 meer dan in april.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in mei uit op 514, tegen 503 in april. Het aantal faillissementen schommelt al bijna een jaar lang rond de 500.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. éénmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.