Kerkelijke gezindte

De cijfers zijn afkomstig uit een personensteekproef (Onderzoek Gezinsvorming 2008) en hebben betrekking op één persoon van een gehuwd paar. Verondersteld wordt dat de partner dezelfde kerkelijke gezindte heeft.