Leeftijd van ouders

Deze leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van één ouder binnen een gezin en wel:
• de man, als er een paar is binnen het huishouden
• de oudste van het paar, als het paar van gelijk geslacht is
• de ouder, in een eenoudergezin.