Minder faillissementen

In april 2011 werden 445 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in april uit op 504, tegen 517 in maart. Sinds de zomer van 2009 neemt het aantal faillissementen geleidelijk af, zij het met horten en stoten.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.