Matige groei export in maart

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 3 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is lager dan die in de voorgaande maanden. Het volume van de invoer nam met bijna 7 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Exportradar van mei 2011 laat een gemengd beeld zien.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 37,0 miljard euro. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 17 procent tot 33,6 miljard euro. De waarde van zowel de invoer als de uitvoer is niet eerder zo hoog geweest. Het handelsoverschot bedroeg 3,5 miljard euro. Dat is 0,8 miljard minder dan in maart 2010.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Ook is er sprake van een sterke groei bij de invoerwaarde van voeding en dranken. Hogere prijzen voor olie en voeding spelen hierbij een belangrijke rol.

De uitvoer naar EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar niet-EU-landen. De invoer uit de EU nam daarentegen iets minder sterk toe dan de invoer uit landen buiten de Europese Unie.

De uitvoerprijzen waren 9,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 10,0 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van maart 2010 iets verslechterd.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.