Levensloopregeling

Een regeling om met behulp van brutoloon onbetaald verlof te financieren.
Met de levensloopregeling, een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006
in Nederland bestaat, kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris
sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren.