Arbeidsmarkt op Bonaire

Op 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba aan Nederland toegevoegd. Nederland is hiermee verantwoordelijk geworden voor de statistieken van deze eilanden. In oktober heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) informatie over de arbeidsmarktsituatie op Bonaire verzameld.

De uitkomsten over de beroepsbevolking van Bonaire zijn niet helemaal vergelijkbaar met de cijfers over de beroepsbevolking van Nederland die het CBS publiceert. Dit komt onder andere omdat er geen 12-uurs grens voor de beroepsbevolking gehanteerd wordt en de bevolking ouder dan 65 jaar ook in het onderzoek betrokken is. Er zijn de volgende definities gehanteerd:

Werkende bevolking

Alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling.

Werkzoekende bevolking

Alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen twee weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn.

Economisch niet-actieve bevolking

Alle personen van 15 jaar en ouder die niet werken en ook niet werkloos zijn.

Netto-arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkende bevolking in de bevolking (15 jaar en ouder).

Werkloosheidspercentage

Het aandeel van de werkzoekende bevolking in de beroepsbevolking (15 jaar en ouder).