Brede steun voor beperking dubbele nationaliteit

Ruim 60 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is tegen een dubbele nationaliteit. Vooral lager opgeleiden en 45-plussers zijn hiervan geen voorstander.

Ruime meerderheid wil geen dubbel paspoort

Drie van de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder vinden dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort, het andere paspoort moet worden afgestaan. Een kwart vindt dat het andere paspoort niet hoeft te worden afgestaan.

Over de stelling ’Ministers mogen geen dubbele nationaliteit hebben’ zijn de opvattingen nog meer uitgesproken: 70 procent vindt dat dit niet mag worden toegestaan, tegenover 18 procent van wie het wel mag.

Nederland telde in 2010 ruim 1,1 miljoen inwoners die naast de Nederlandse nationaliteit ten minste 1 niet-Nederlandse nationaliteit bezaten.

Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar leeftijd, 2010

Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar leeftijd, 2010

Vooral lager opgeleiden en 45-plussers tegen dubbele nationaliteiten

Vooral vbo’ers (78 procent) zijn van mening dat meerdere nationaliteiten niet kan en 83 procent geeft zelfs aan dat een minister geen dubbele nationaliteit mag hebben. Een duidelijke meerderheid (60 procent) van de niet-westerse allochtonen vindt dat meer nationaliteiten moet kunnen. Slechts 28 procent is tegen dubbele paspoorten. Als het gaat om een dubbele nationaliteit van een minister zijn ze minder uitgesproken; 34 procent is tegen en 46 procent is voor.

In de leeftijdsgroepen tot 45 jaar vindt grofweg de helft dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort afstand gedaan moet worden van de andere nationaliteit. Bij de oudere leeftijdsgroepen ligt dit tussen de 65 en 70 procent.

Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar opleiding, 2010

Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar opleiding, 2010

Vooral achterban GroenLinks verdeeld

Bij vrijwel alle politieke partijen is de meerderheid het eens met de stelling dat ministers geen dubbele nationaliteit mogen hebben. Alleen bij GroenLinks en de PvdA geldt dat niet. Vooral de stemmers op GroenLinks zijn verdeeld: 40 procent onderschrijft de stelling, 41 procent niet, en de rest neemt een neutrale positie in. Van de PvdA-stemmers vindt de stelling steun bij 46 procent, terwijl 35 procent het daar niet mee eens is.

Het sterkst gekant tegen een dubbel paspoort van een minister is de achterban van de PVV: negen van de tien vinden dat dit niet mag. Ook ongeveer drie kwart van de stemmers op de VVD, het CDA, en de ChristenUnie is deze mening toegedaan.

Ministers mogen geen dubbele nationaliteit hebben naar stemgedrag, 2010

Ministers mogen geen dubbele nationaliteit hebben naar stemgedrag, 2010

Hans Schmeets en Maarten Vink (UM)

Bron:

Meningen over dubbele nationaliteiten naar geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst en stemgedrag