Huishoudensprognose

In de Huishoudenprognose wordt de verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar positie in het huishouden en naar type en grootte van het huishouden beschreven. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht en sinds 2007 ook naar autochtonen en allochtonen.