Online winkelen steeds populairder

In 2010 winkelden 9,3 miljoen Nederlanders van 12–74 jaar via internet. Dat waren er een half miljoen meer dan een jaar eerder. Het aandeel internetters dat nog nooit goederen via internet heeft gekocht of besteld is verder gedaald tot 23 procent. Twee derde daarvan geeft aan als voornaamste reden om niet online te winkelen liever zelf winkels te bezoeken.

Aandeel internetgebruikers van 12-74 jaar dat online winkelt   

Aandeel internetgebruikers van 12-74 jaar dat online winkelt

Forse toename frequente e-shoppers

In de periode 2005-2010 is het aandeel internetters van 12-74 jaar dat elektronisch winkelt of e-shopt gegroeid van 55 naar 77 procent. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan de groep frequente e-shoppers, die in dezelfde periode toenam van 36 naar 55 procent. Ruim zeven op de tien e-shoppers zijn frequente e-shoppers.

Frequente e-shoppers naar geslacht en leeftijd

Frequente e-shoppers naar geslacht en leeftijd

Toename het grootst bij 25-44-jarigen

De stijging ten opzichte van 2005 is het grootst bij vrouwen van 25-44 jaar, gevolgd door mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Naar verhouding is de stijging echter het grootst bij de mannen van 65-74 jaar met daarna de vrouwen in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar.

Laagopgeleide vrouwen maakten inhaalslag

Kijkend naar opleiding is de toename van het aandeel e-shoppers het grootst onder hoogopgeleide vrouwen: van 40 procent in 2005 naar 67 procent in 2010. Hoogopgeleide mannen volgen met een toename van 55 naar 74 procent.

De toename van het aandeel e-shoppers is het kleinst onder de laagst opgeleiden, met een stijging van 14 procentpunten bij zowel de mannen als de vrouwen. In verhouding is de groei bij vrouwen echter veel groter dan bij mannen. Laagopgeleide vrouwen hebben dus een inhaalslag gemaakt.

Voornaamste redenen om niet online te winkelen, 2010

Voornaamste redenen om niet online te winkelen, 2010

Iets minder dan een op de vier internetters winkelt niet online

In 2010 had 23 procent van de internetters nog nooit online gewinkeld. Dat is een halvering ten opzichte van 2005. Van de internetters die niet e-shoppen willen bijna twee op de drie zelf op pad gaan om goederen te kopen. Dat geldt iets meer voor vrouwen dan voor mannen. Verder ziet 34 procent de noodzaak van online winkelen niet in en is zo’n 30 procent bezorgd over privacy of veiligheid; zij willen  hun creditcard- of persoonlijke gegevens liever niet via internet beschikbaar stellen.

Ger Sleijpen

Bronnen:
• StatLine, ICT-gebruik van personen naar persoonskenmerken
• De digitale economie 2009