Meeste bloembollen naar de VS

In 2010 heeft Nederland 3,6 miljard bloembollen geëxporteerd. Dit is 2 procent meer dan in 2009. De exportwaarde daalde daarentegen met 6 procent tot 313 miljoen euro.

Een vijfde bloembollen naar de VS

De grootste afnemer van bloembollen zijn de Verenigde Staten van Amerika. Met uitzondering van 2004 gaan al sinds 1998 de meeste bloembollen naar de VS. In 2010 waren dit er bijna 800 miljoen. Dat is 10 procent minder dan in 2009. Ondanks deze afname blijven de VS met een aandeel van ruim 20 procent de belangrijkste afnemer. Ongeveer 60 procent van de bloembollen wordt afgezet in Europa.

Export bloembollen naar belangrijkste landen

Export bloembollen naar belangrijkste landen

Tulpenbollen meest uitgevoerd.

Ruim de helft van de uitgevoerde bloembollen zijn tulpen. Daarna volgen gladiolen, narcissen en hyacinten. De tulp is ook goed voor ruim de helft van het bloembollenareaal in Nederland. In 2010 werd op 23,2 duizend hectare bloembollen geteeld, 300 hectare minder dan een jaar eerder.

Export bloembollen naar soort

Export bloembollen naar soort

Van 3 naar 14 hectare bloembollen per bedrijf

In 2010 waren er nog 1,7 duizend bedrijven met bloembollenteelt, 7 procent minder dan in 2009. In de laatste dertig jaar daalde het aantal bollentelers vrijwel ieder jaar. Doordat het teeltoppervlakte stevig toenam is er behoorlijke schaalvergroting opgetreden. In 2010 teelde een bedrijf met bloembollen gemiddeld op bijna 14 hectare. Dit was in 1980 nog geen 3 hectare.

Oppervlakte bloembollen

Oppervlakte bloembollen

Wiel Packbier en Cor Pierik

Bron: StatLine, Internationale handel